Com afecta a les Dones

La malaltia d’Alzheimer és 1,53 vegades més freqüent en les dones que en els homes, encara que aquesta dada pot estar esbiaixat per la major supervivència de les dones com a grup. En les dones és més freqüent i també més intensa l’afectació en les proves de la memòria semàntica i de denominació.

Hi ha evidència acumulada que en les dones un d’aquests factors de risc és la falta d’estrogens en la menopausa. S’ha suggerit que aquesta privació estrogénica augmentaria el risc en les dones de desenvolupar la malaltia Alzheimer, i, al revés, la substitució estrogénica podria reduir aquest risc.

Es valora la possibilitat d’actuar commemoratiu sobre els grups femenins de risc. Es consideren les possibles proves neurofisiològiques a emprar, tant en la població afectada com en la de risc de desenvolupament de malaltia Alzheimer, per a valorar el possible retard en el desenvolupament dels símptomes d’aquesta entitat.

NOU ESTUDI

Un altre estudi, aquest d’abril d’aquest mateix any, realitzat en Framingham, Massachusetts, va obrir una nova via de recerca i va afegir la que podria ser una altra explicació al perquè que les dones pateixin la malaltia en major número. Parlo d’un estudi en el qual es va trobar relació entre el rendiment cardíac i el desenvolupament de demència i Alzheimer.

El rendiment cardíac és la quantitat de sang que el cor bomba per minut i, com en tot, ha d’arribar a una quantitat mínima per a considerar que el volum és l’adequat. Doncs bé, en l’estudi que esmentem es va veure que quan no s’arriba a aquest límit inferior, moment en què es parla de baix rendiment cardíac, el risc de demència i de desenvolupament d’Alzheimer era major.

Això dóna una pista clara i ajuda a aportar aquesta nova explicació al tema que ens ocupa perquè els homes tenen, per estadística, més probabilitat de morir per malaltia cardíaca abans dels 65 anys: si molts homes amb un rendiment cardíac baix, amb més risc de patir Alzheimer, moren abans dels 65 anys, mai podran formar part de les estadístiques d’homes amb la malaltia. Els que viuen més enllà d’aquesta edat tenen uns cors més forts i sans que les dones de la mateixa edat (perquè elles moren menys per aquesta causa), i també per això són més les dones diagnosticades d’Alzheimer.

Alzheimer, la malaltia de les dones

Després de totes aquestes dades i explicacions són molts els experts que asseguren que l’Alzheimer és una malaltia de dones, o la malaltia de les dones, i no sols perquè tenen més risc de patir-la, sinó també perquè al final són també dones les que han de fer-se càrrec de la cura de les dones i homes amb Alzheimer.

Si pensem en una parella major, on és l’home el que desenvolupa la malaltia, la dona cuidarà d’ell com probablement ha fet sempre (seguint amb el model cultural i social que segurament imperava a casa des de la seva joventut).

No obstant això, si pensem en una parella on és la dona la que desenvolupa la malaltia, la dificultat per a un home major, que probablement mai s’ha involucrat massa en la cura de la casa, en els quefers diaris, el menjar, etc., fa que al final acabi apareixent una altra dona, potser una filla, una néta, o una neboda a donar suport a aquesta unitat familiar.

En el mateix informe que hem comentat al principi es va veure que, quan parlem de cuidadores:

  • El 20% de les dones canvien el seu treball a temps complet per un que puguin exercir a temps parcial, per a poder actuar de cuidadores.
  • El 18% de les dones va demanar excedència en els seus treballs per a cuidar dels majors.
  • L’11% de les dones va deixar el treball íntegrament.
  • El 10% de les dones va perdre beneficis laborals a causa de les responsabilitats de cuidar a uns altres.


Per tot això, per la desigualtat que l’Alzheimer provoca en les dones en general (tant les que ho pateixen com les que han de cuidar d’ells i d’elles), sembla més que evident que fa falta augmentar la recerca sobre la malaltia, per a buscar una cura o tractaments preventius, i mentrestant modificar les polítiques socials i de suport a les famílies amb la finalitat d’incrementar recursos, ajudes i suport a les famílies que tenen a algun malalt d’Alzheimer